preloader
Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Mem Healthcare & Research S.R.L. se angajează să ofere un nivel corespunzător regulilor GDPR de confidenţialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acţiunile noastre de prestări servicii și de marketing.

Mem Healthcare & Research S.R.L. procesează şi stochează date cu caracter personal în UE, aceste prelucrări fiind în conformitate cu regulile GDPR.

Această declaraţie de confidenţialitate explica tipurile de informaţii pe care le colectam de la clienţi sau de la potenţiali clienţi şi modul în care utilizăm aceste informaţii.

Principii

Politica de protejare a datelor în Mem Healthcare & Research S.R.L. se bazează pe următoarele principii de protecţie a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă şi transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite şi legitime iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevanta şi limitată la informaţiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi corecte şi, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt şterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate şi pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidenţial şi stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terţe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea şi ştergerea acestora, împotrivirea sau restricţionarea de la procesarea datelor atât cât şi de la dreptul portabilităţii datelor cu limitările ce decurg din legile care guvernează domeniul sănătății.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informaţie care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ toate tipurile de informaţii directe sau indirecte, cum ar fi nume, email, telefon, data de naştere, istoric medical etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile sau de informaţiile noastre pot fi rugaţi să pună la dispoziţie datele personale pentru că Mem Healthcare & Research S.R.L. să îşi poată îmbunătăţi serviciile.

Putem colecta date precum: Nume, email, telefon, zi de naştere și adresa fizică.

De asemenea, în timpul utilizării site-ului www.cardioconnect.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, pagini vizitate, etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverşi furnizori de servicii de analize şi statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informaţii colectate au ca scop exclusiv optimizarea şi îmbunătăţirea funcţionarii site-ului noastru, astfel încât să vă oferim o experienţă cât mai plăcută cu ocazia utilizării acestuia.

Cine are acces la datele dvs.?

Vă aducem la cunoştinţă că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu menţiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menţionaţi şi datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 4. Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plati online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresa;

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relaţiilor contractuale cu Dvs., precum şi ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripţie.

Care sunt drepturile Dvs.? În calitate de persoana vizată, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveţi dreptul de a obţine din partea Mem Healthcare & Research S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum şi acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societăţii noastre şi care fac obiectul prelucrării. Mem Healthcare & Research S.R.L. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Informaţiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent:

 • dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a obţine rectificarea de către Mem Healthcare & Research S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Mem Healthcare & Research S.R.L. vă va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine din partea Mem Healthcare & Research S.R.L. ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Mem Healthcare & Research S.R.L. are obligația de a şterge datele respective. Mem Healthcare & Research S.R.L. vă va comunica personal orice ştergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a obţine din partea Mem Healthcare & Research S.R.L. restricţionarea prelucrării. Mem Healthcare & Research S.R.L. vă va comunica orice restricţionare a prelucrării datelor dvs., cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Mem Healthcare & Research S.R.L. , într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fata Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Mem Healthcare & Research S.R.L. pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveţi acces la datele dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveţi, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secţiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Mem Healthcare & Research S.R.L., Jud. Dolj, Mun. Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.5, Bl.Romarta, sau la email: office@cardioconnect.ro

Mem Healthcare & Research S.R.L. vă va furniza informaţiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format.

Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Mem Healthcare & Research S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Mem Healthcare & Research S.R.L. poate:

 • fie să perceapă o taxă, ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Mem Healthcare & Research S.R.L. , conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor.

× WhatsApp